Servis

„Never let your failures go to your heart or your successes go to your head.“

Nikdy nedovoľte aby Vám vaše neúspechy stúpli do srdca alebo úspechy Vám stúpli do hlavy.


Soichiro Honda
Zakladateľ